บทความน่ารู้


บทความ
รวมบทความ
สถานที่จัดงาน ควรมีพื้นที่เท่าไหร่ ควรจัดอย่างไร

 

การจัดงานเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน ทำบุญบ้าน งานฉลองต่างๆ เจ้าภาพงานล้วนแต่มีปัญหาเรื่อง พื้นที่ที่จัดเลี้ยง ว่าจะเพียงพอต่อการจัดโต๊ะจีนไหม สถานที่จัดงานเลี้ยงมีหลายรูปแบบ เช่น จัดงานเลี้ยงที่บ้าน จัดงานแต่งงานที่โรงแรม จัดงานที่สโมสร หรือ หอประชุมต่างๆ แล้วแต่พื้นที่จะอำนวย ทั้งนี้ การจัดงาน สถานที่ที่จัดไว้สำหรับ จัดงานเฉพาะ เช่น สโมสร หรือตามโรงแรมต่างๆ จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสถานที่ การจัดวางโต๊ะจีน พื้นที่เดินเข้างาน พื้นที่สำหรับทำอาหาร ส่วนใหญ่เป็นแบบจัดงานแบบครบวงจรคือ มีพื้นที่จัดเลี้ยง พื้นที่ทำอาหาร พื้นที่จัดวางซุ้ม มีบริการไว้อยู่แล้ว

 

สำหรับจัดงานที่บ้าน จะจัดเลี้ยงราคาถูกกว่าจัดที่อื่นแน่นอน เพราะไม่ต้องเสียค่าสถานที่ แต่จัดงานที่บ้าน สถานที่ต้องเอื้ออำนวยในการจัดเลี้ยง เช่น มีที่จอดรถเพียงพอสำหรับแขก มีพื้นที่สำหรับจัดเลี้ยง มีห้องน้ำไว้เพียงพอ ส่วนใหญ่งานที่จัดกันที่บ้าน จะเป็นงานเล็กๆ เช่นงานทำบุญบ้านไม่เกิน 10 โต๊ะ ขึ้นอยู่กับสถานที่จะเอื้ออำนวยขนาดไหนด้วย