ชุดน้ำดื่ม


หน้าแรก > ชุดน้ำดื่ม
ชุดน้ำดื่ม
แบบที่ 1
ชุด 250 บาท น้ำอัดลม 1.25 ลิตร 2 ขวด น้ำดื่มขวดใส 1.5 ลิตร 2 ขวด โซดา 4 ขวด
น้ำแข็งเติมตลอด พร้อมเด็กเสิร์ฟ
แบบที่ 2
ชุด 250 บาท น้ำอัดลม 1.25 ลิตร 3 ขวด น้ำดื่มขวดใส 1.5 ลิตร 2 ขวด
น้ำแข็งเติมตลอด พร้อมเด็กเสิร์ฟ
แบบที่ 3
ชุด 250 บาท น้ำอัดลม 1.25 ลิตร 2 ขวด น้ำดื่มขวดใส 1.5 ลิตร 4 ขวด
น้ำแข็งเติมตลอด พร้อมเด็กเสิร์ฟ
แบบที่ 4
ไม่รับเครื่องดื่ม ทางร้านมีแก้วและกระติกน้ำแข็งให้ทุกโต๊ะ (ถ้าให้เด็กช่วยเสิร์ฟให้ ขอพิเศษให้เด็กด้วย)
*** กรณีต้องการเด็กชง เสิร์ฟเหมือนโรงแรมคิดราคาเพิ่ม 150 บาทต่อโต๊ะ ***